Som foreskrevet i EGA Handicap reglerne er der udført årsrevision af handicaps for 2014. Årsrevisionen er gennemgået og fundet fejlfri, hvorefter godkendelse er gennemført.

Årsrevisionen omfatter alle medlemmer med medlemsstatus FULDTID og FLEKS, som har et handicap på maksimum 36. Beregningerne er udført maskinelt af Golfbox pr. 1/1 2015.

I forbindelse med godkendelsen er der pr. automatik fra Golfbox udsendt e-mail om årsrevisionen til alle medlemmer med en gyldig e-mailadresse.

Der er desuden indlagt meddelelse om årsrevisionen under “Klub Beskeder” i alle berørte medlemmers Golfbox profil.

Grundlaget for beregningerne er spillernes handicap pr. 1/1 2014 samt alle tællende scores, der er indleveret i løbet af 2014. Beregningerne er udført i overensstemmelse med reglerne i den engelsksprogede udgave af EGA Handicap System fra European Golf Association, som der er lagt link til nederst i Golfbox’s detaljerede visning af årsrevisionen for det enkelte medlem.

544 medlemmers handicap er blevet behandlet ved årsrevisionen.

453 medlemmers handicaps kører uændret videre.

33 medlemmers handicaps er fundet for højt. Heraf har 24 fået deres handicap reguleret ned med 1,0, mens 9 er blevet reguleret ned med 2,0.

58 medlemmers handicaps er fundet for lavt. Heraf har 32 fået deres handicap reguleret op med 1,0, og 26 er blevet reguleret op med 2,0.

Spørgsmål til årsrevisionen og til beregningerne kan rettes til Regel- og handicapudvalget.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker
oj@norddjursgolf.dk