I henhold til EGA Handicapsystemets regler er der i Golfbox udført handicaprevision for året 2017.

Årsrevisionen 2017 omfatter alle medlemmer med status Fuldtid eller Fleks-medlem, som har registreret Norddjurs Golfklub som hjemmeklub, og som har et handicap op til og med hcp. 36.

Alle berørte medlemmer med en gyldig e-mail adresse har fået tilsendt e-mail om årsrevisionen. Alle har desuden også modtaget meddelelse herom i GolfBox. Meddelelsen findes under ”Klubbeskeder” på medlemmets: ”Min Forside”. I meddelelserne er der link til en detaljeret gennemgang af de beregninger, der er foretaget i forbindelse det enkelte medlems årsrevision.

  1. For medlemmer, der har registreret 3 eller færre runder i sæsonen, er der ikke beregnet revision, da det ikke er muligt på så spinkelt et grundlag at afgøre om det registrerede handicap er retvisende. Disse spilleres handicapstatus er ændret til Klubhandicap.
  2. Et stort antal spillere fortsætter med uændret handicap, fordi deres handicap anses for retvisende.
  3. Endelig har et mindre antal spillere fået justeret deres handicap op med +1, +2 eller +3. En enkelt spiller er justeret ned i handicap med -1.

Ovennævnte detaljerede gennemgang af revisionen ender via nogle komplicerede statistiske beregninger med at fastlægge en Øvre og en Nedre Handicapgrænse. Inden for dette handicapinterval forventes spillerens handicap med størst statistisk sandsynlighed at skulle ligge.

Hvis spillerens handicap inden revisionen ligger uden for intervallet, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger.

Der henvises til en rigtig god, letforståelig vejledning, som DGU har udarbejdet. Vejledningen er krydret med en masse eksempler, således at alle vil kunne finde et eksempel, der matcher deres revisions beregning.

Vejledningen, Handicaprevisionen (HR) forklaret, findes på Regel- og handicapudvalgets side.

Vejledningen kan også tilgås direkte her: Handicaprevisionen (HR) forklaret

Eventuelle spørgsmål til årsrevisionen og til beregningerne kan rettes til Regel- og handicapudvalget.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker
Tlf.: 4063 9483
oj@norddjursgolf.dk