• Post category:Seniorer
  • Post published:26. november 2015

Onsdag, den 9. december 2015 arrangerer Veteranerne den traditionelle årlige 9 hullers onsdagsturnering med efterfølgende julefrokost.

Der spilles 3-kølleturnering over 9 huller. Med 3 køller menes, at der højest må medbringes 3 stykker “værktøj” på banen. Heri er en putter inkluderet, hvis man medbringer en sådan.

Af hensyn til julefrokosten er tilmeldelse absolut nødvendig.

Tilmeldelse foretages på den opsatte tilmeldelsesliste på Veteranernes opslagstavle i receptionen.
Seneste frist for tilmeldelse er tirsdag, den 8. december 2015, kl. 09:00.

Tilmeldingen er bindende.

Prisen for hele arrangementet er kr. 100,00.

Prisen dækker spisning og præmier. Præmierne fordeles ved lodtrækning. Man kan derfor modtage præmie, selvom man eventuelt har valgt ikke at spille golf.

Afbud efter tilmeldelsesfristens udløb vil koste kr. 120,00.

Møde- og starttider er som sædvanligt til onsdagsturneringerne.

Vel mødt
Veteranudvalget