• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:3. november 2021

Norddjurs Golfklub er som forening delvist momsregistreret, det betyder at vi blandt andet er fritaget for moms på kontingent og greenfee.

Omvendt har golfklubben kun delvis fradrag for klubbens samlede momsudgifter. Det er muligt for golfklubben, at få en ikke ubetydelig del af dette momsbeløb refunderet efter en særlig momskompensationsordning i Finansloven.

Forudsætningen er bl.a. at klubben modtager kr. 200 pr. person fra mindst 101 medlemmer.

Det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere.

Bestyrelsen har besluttet, at jeres donation, samt den efterfølgende momskompensation primært skal bruges på forbedringer / vedligeholdelse af banen, til fordel for alle medlemmer.

Din donation kan gives via Bankoverførsel til klubben på:

  • Reg. nr. 9388 Konto 0001153846. Oplys venligst dit fulde cpr. og tekst ”gave” som reference.

Eller med MobilePay til:

  • 246958. Oplys venligst dit fulde cpr. og tekst ” gave ” som reference.

Vi sørger for indberetning til skat, så du får fradrag for en del af din donation. Derfor har vi brug for det fulde cpr.
Alle gaver er fradragsberettigede, så reelt koster en gave på kr. 200,- kun ca. kr. 130,- for dig, når gavebeløbet indberettes til SKAT

Med din hjælp vil klubben efterfølgende kunne søge om yderligere momskompensation, så derfor vil vi meget gerne have din donation senest 30/12-2021.

På forhånd tusind tak for din eventuelle donation.

Vi har opsat et rør af pexiglas i klubben, så alle kan følge, hvor langt vi er nået med indsamlingen. For hver indbetaling bliver der lagt en bold i røret. Røret skal være næsten fyldt op, før vi har nået målet, så lige nu er vi godt halvvejs.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Norddjurs Golfklub