• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:15. november 2023

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 30. november 2023 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  Ivan V. Jensen (genopstiller)
  Annie Pihl (genopstiller)
  Inge-Lis Mørch (genopstiller)
  Endvidere har Peter Mosdal Jensen meddelt, at han udtræder af bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Se forslag fra bestyrelsen
Se forslag fra medlemmer

Kandidater til bestyrelsen
Ivan V. Jensen. Se præsentation.
Annie Pihl. Se præsentation.
Inge-Lis Mørch. Se præsentation.
Carsten Sommergreen. Se præsentation.

Kandidater til suppleant
Søren Rosenkilde. Se præsentation.

Se årsrapporten her

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, 13. november 2023