GENERALFORSAMLING.

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning / Ole Jensen
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  Bestyrelsen:

Marianne Jensen (modtager genvalg)
Rita Kirkegaard (modtager genvalg)
Peter Mosdal Jensen (modtager genvalg)
Jonny Nielsen (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor: National Revision/Michael Møller
9. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 4. november 2014