• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:12. november 2019

På et møde med golfklubber i Golfringen den 31. oktober 2019 blev det besluttet,
at medlemskontingentet i 2020 bliver 975 kr.

Der offentliggøres senere et referat fra mødet.

Bestyrelsen