• Post category:Nyheder
  • Post published:28. oktober 2013

DGU har offentliggjort den nyeste medlemsstatistik, der på sjette år viser stagnation i antal aktive medlemmer.

DGU har offentliggjort den årlige medlemsopgørelse pr. 30/9 2013.

Statistikken viser, at antal aktive medlemmer er faldet med 384 i det forløbne år.

 

Antal aktive medlemmer 30/9 2013:  152.588
Antal aktive medlemmer 30/9 2012:  152.972
Fald i antal aktive = 0,25% eller:       -384

Aktive medlemmer inkluderer fleksmedlemmer.
Antal fleksmedlemmer er derimod steget med 4.189 medlemmer.

Antal fleksmedlemmer 30/9 2013:  22.573
Antal fleksmedlemmer 30/9 2012:  18.384
Fremgang antal fleks. = 22,8 % eller:    4.189

 

Antal langdistancemedlemmer er faldet med 117, fra 3.135. til 3.018.

Regner man derefter på tallene, betyder det, at antal fuldtidsmedlemmer er faldet med 4.456. I 2012 var faldet 4.467 fuldtidsmedlemmer. En kedelig udvikling, der fortsætter.

Det er fuldtidsmedlemmerne, der via deres kontingent bærer golfklubbernes økonomi, da der er stor forskel på et fuldtidskontingent og et flekskontingent. Alt andet lige betyder det, at golfklubbernes samlede kontingentindtægter stadigvæk er faldende.

Det er først tredie år, at fleksmedlemmer optræder i medlemsstatistikken. På de tre år er antal fleksmedlemmer vokset fra 0 til 22.573, og antal Fuldtidsmedlemmer er faldet cirka tilsvarende. Det er en alvorlig bet for golfklubbernes økonomi.

Hvis der fremover skal kunne skabes balance mellem indtægter og udgifter, så er det nødvendigt, at stigningen i antal fleksmedlemmer er så stor, at kontingentindtægten fra fleksmedlemmerne kan opveje indtægtstabet fra faldet i antal fuldtidsmedlemmer.

Antal passive medlemmer er faldet fra 18.510 til 17.402. Et fald på 1.108 medlemmer.

Statistikkerne kan findes på DGU’s website:
http://www.danskgolfunion.dk/om-dgu/golfen-i-tal/medlemsstatistik
Her kan tallene ses og sammenlignes på klubniveau.

PS.:
Denne nyhedsmeddelelse er næsten en kopi af den tilsvarende nyhed fra 3/11 2012, se denne:
Medlemsstatistik fra DGU pr. 30/9 2012 viser tilbagegang.