• Post category:Nyheder
  • Post published:27. oktober 2013

Midlertidig lokalregel af 2/10 2013 er hermed ophævet.

Den midlertidige lokal regel, der blev indført i anledning af, at banen flere steder var ramt af angreb af gåsebillelarver, er hermed ophævet fra og med den 28/10 2013.

Væsentlige gener fra disse angreb skønnes ikke længere at være til stede på noget tætklippet areal på banen.