Til alle Mer’Golfere.

I forbindelse med DGUs anbefalinger vedr. Coronakrisen har alle 5 klubber sat Mer’Golf på pause.

Vi skal sørge for at informere, lige så snart, der sker noget nyt i sagen og klubberne begynder at åbne op igen.