Efter den lange tørkeperiode har den udpinte bane endelig fået noget vand, og det er nu en helt anden bane at spille golf på. Der er dog stadigvæk lang vej til normale baneforhold.
For at sikre fair spil på banen indføres derfor i overensstemmelse med Golfreglerne som tillæg til de Lokale Regler en midlertidig Lokal Regel om spil med Lejeforbedring.
Der kan handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.

Den Midlertidige Lokale Regel vil være i kraft fra den 21. august indtil det meddeles, at den ophæves.

Vær opmærksom på, at hvis man, inden et slag, ønsker at benytte sig af lejeforbedring, så skal bolden markeres, inden den løftes. Benyt eventuelt en tee, pitchfork eller lignende til markeringen. Undlader man at markere bolden, eller flytter man den på anden måde, så indkasserer man ét straffeslag.

Find og læs den Midlertidige Lokale Regel under:
Menupunktet GOLFREGLERNE

Den Midlertidige Lokale Regel vil også være tilgængelig sammen med de permanente Lokale Regler på opslagstavlen i klubhuset samt på Regel- og Handicapudvalgets side.

Regel- og Handicapudvalget
Ole Junker