Det midlertidige tillæg til Lokale regler af 2. juni 2014 om etablering af to “Arealer under reparation med spilleforbud” på hul 3 og hul 9 ophæves hermed.
De blå pæle og de til arealerne afmærkede droppezoner er fjernet.

Den 19. juli 2014
Regel- og handicapudvalget.