• Post category:Nyheder
  • Post published:28. februar 2021

Vi skal have fibernet i klubhuset og mandag morgen den 1. marts, skal den nye kabling nedgraves.

Dette får indflydelse på forholdende og arealet på parkeringspladsen i ca. 1-2 timer.
Det er stadig muligt at få adgang til parkeringspladsen, men parkeringen skal foregå så langt over mod 1. hul som muligt.

På skitsen herunder, indikerer den røde linje omtrentligt hvor der skal graves og til højre for denne, er parkering ikke tilladt.

Efter parkeringspladsen, forsættes nedgravningen op til klubhuset og der afsluttes nede ved Nordkystvejen.  
Der er risiko for lidt støjgener i forbindelse med arbejdet, men hele opgaven estimeres til at være afsluttet i løbet af 3-5 timer.