Det nye Kommunikationsudvalg har etableret sig med revideret målsætning og forretningsorden.

Udvalget har til dato holdt tre møder og referater herfra kan ses samlet her: