Baneplanen er resultatet af Baneudvalgets detaljerede gennemgang af banen i flere omgange, grundige overvejelser, input fra forskellige spillere og forslag fra to golfbanearkitekter, som med nogle års mellemrum har vurderet banen og er nået frem til stort set de samme forbedrings-forslag.

Se Baneplanen 2022-2027 her