DGU’s Turnerings- og Regelkomité har godkendt nye Lokale Regler for Norddjurs Golfklub.

Følgende er ændret i forhold til de hidtil gældende regler:

Punkt 2 og 3 i de gamle regler er udgået. Det betyder, at de i de to punkter beskrevne interne Out of Bounds strækninger mellem 5. og 6. hul og mellem 16. og 17. hul ikke længere findes, og de hvide pæle er fjernet.

Desuden er den lokale regel om brug af afstandsmåler på banen revideret, så den er i overensstemmelse med Golfreglerne 2016.

Se de nye Lokale regler her.

Regel- og Handicapudvalget