EGA Handicapsystemet revideres hvert fjerde år og gælder således for en 4-årig periode, denne gang fra 1/1 2016 til og med 2019. (EGA = European Golf Association – Den Europæiske Golf Union).

Der er lavet ret omfattende ændringer, og der er givet landene vide muligheder for at lave national tilpasning af reglerne. I Danmark har man, så vidt det ses, lavet tilpasninger, som er koordineret med de øvrige nordiske lande.

I det følgende gives en kortfattet introduktion til de væsentligste ændringer, som vi som det første skal gøre brug af fra den 1. januar.

 1. Antal handicapbetegnelser ændres fra 3 til 2. Fremover anvendes EGA-Handicap for alle handicaps fra hcp. +8 – hcp. 54. Klubhandicap anvendes for handicaps fra hcp. 55 – hcp. 72 samt desuden for spillere, der har mistet deres EGA-Handicap i forbindelse med en årsrevision.
  Ændringen betyder også, at begyndere fremover får starthandicap på 72.
  Betegnelsen ”Handicap” for inaktive handicaps udgår.
 2. Antal tilladte EDS-runder øges fra 2 til 3 pr. kalenderuge.
  Kun spillere i handicapgrupperne 2 – 5 (fra hcp. 4,5 – hcp. 36) er begrænset til max. 3 EDS-runder.
  Handicapgruppe 6 (fra hcp. 37 – hcp. 72) er ikke begrænset til 3 EDS-runder pr. Uge.
  Handicapgruppe 1 (fra hcp. +8 – hcp. 4,4) kan som hidtil ikke spille EDS, men må dog efter reglerne herom spille EDS i forbindelse med generhvervelse af et mistet EGA-Handicap, og maksimalt 3 pr. år.
 3. Grænsen for at kunne spille tællende 9-hullers EDS-runder sænkes fra hcp. 18,5 til hcp. 11,5 (kan altså nu spilles af handicapgrupperne 3 – 6). Der kan dog som hidtil kun spilles én tællende 9-hullers runde pr. dag.
 4. Der er indført en mindre ændring af handicapreguleringen for handicapgruppe 5. (hcp. 26,5 – hcp. 36). Et Stableford-resultat lavere end til bufferzone vil fremover kun medføre opregulering af handicap med 0,1 mod hidtil 0,2.
 5. CBA (Computed Buffer Adjustment) i forbindelse med turneringer er ændret, så udsvingene i justeringen af bufferzonerne fremover er mindre end hidtil. (Nærmere herom senere.)
 6. AHR (Annual Handicap Review – Årlig handicap gennemgang) er ændret meget. HR efter det nye system vil først blive taget i anvendelse pr. 1/1 2017. Pr. 1/1 2016 foretages revisionen efter det gamle system. Nærmere introduktion til det nye system vil blive taget op senere, men det kan allerede nu afsløres, at fremover bliver det ikke medianen af de indrapporterede resultater, der anvendes som grundlag for revisionen af handicappet.
  Kort forklaret beregnes fremover på grundlag af registrerede scores og et antal statistiske formler et øvre og et nedre handicapindex. Hvis spillerens EGA Handicap ligger inden for det beregnede index’s interval, foretages ingen ændringer. Den nye metode skulle medføre færre ændringer end hidtil, men det må tiden vise.

 

DGU’s Handicap- og Course Rating Komité har udgivet følgende vejledninger til det nye handicapsystem:

Kort vejledning for golfspillere PDF-fil

Kort vejledning for golfklubber PDF-fil

Endeligt EGA Handicapsystem 2016-2019 PDF-fil
Tidligere har Komitéen kun oversat Del 3 og tillæggene i den originale engelsksprogede udgave til dansk.

I år udgiver man den engelsksprogede udgave i sin helhed med de danske tilpasninger (på dansk) indføjet i den engelske tekst. De danske tekster er fremhævet med FED skrift.

God fornøjelse!

Regel- og handicapudvalget

Ole Junker