DGU’s oversættelse af 33. udgave af Golfreglerne 2016, udgivet af R&A og USGA, foreligger nu.

Som sædvanligt er der forrest i regelbogen en kortfattet gennemgang af de væsentligste regelændringer ved ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2016. Denne gennemgang findes på siderne 10 og 11.

Der er ændret i næsten halvdelen af de 34 regler, men der er dog i de fleste tilfælde blot tale om omformatering og/eller omformulering af regelteksterne for at skabe forenkling eller mere klarhed.

Der er enkelte vigtige nye regler, hvoraf et par stykker måske mest er møntet på professionelle golfspillere, men uanset det, så gælder reglerne for alle golfspillere.

Kommentarer til enkelte af de væsentlige regelændringer:

Undtagelse til Regel 6-6d. Forkert score på et hul
Efter denne undtagelse undgår spilleren nu diskvalifikation efter at have indleveret underskrevet scorekort med angivelse af for lav score på et hul. Scoren er for lav, fordi spilleren ikke har medregnet ét eller flere straffeslag, som han ikke vidste, at han havde pådraget sig. Hvordan kan det gå til? Situationen er opstået utallige gange, hvor TV-seere har ringet ind til turneringsledelsen og meddelt, at de på en super slow motion optagelse har observeret en regelovertrædelse. Overtrædelsen kan ikke ses ved normal billedgengivelse, og spilleren og hans medslagspillere har heller intet observeret.
Spilleren, der efter den nye undtagelse undgår diskvalifikation, får dog tillagt straf efter den anvendelige regel samt yderligere 2 straffeslag.
Om amatørspillere kan få gavn af denne nye undtagelse skal være usagt, men det er dog næppe sandsynligt.
Regel 14-1b. Forankring af køllen.
Reglen er helt ny, men der har længe været talt om denne regelændring blandt de professionelle golfere, der benytter lange puttere, som direkte eller indirekte forankres til spillerens krop. Se note 1 og note 2 til Regel 14-1b.

Se eksempler fra www.usga.org

Der vises tilladte og ikke tilladte eksempler.

Regel 18-2b. Bold flytter sig efter adressering
Denne regel er nu helt slettet fra Regel 18-2. Reglen blev indført i 2012, efter at man havde set flere eksempler på, at kraftige vindstød havde flyttet en bold på green. Når det skete, efter at spilleren havde adresseret bolden, pådrog spilleren sig et straffeslag, selvom han var helt uden skyld. Den urimelighed rettede Regel 18-2b op på. Nu fjernes reglen fra 2016, og det betyder, at hvis en bold flytter sig, efter at en spiller har adresseret den, så vil anvendelse af straf efter Regel 18-2 udelukkende blive baseret på om spilleren har forårsaget, at bolden har flyttet sig.

I Tillæg IV, afsnit 5 er der lavet ny regel om anvendelse af afstandsmålere.
Når de lokale regler indeholder bestemmelse om, at tillade anvendelse af afstandsmålere, så var det efter de hidtidige regler ikke tilladt at anvende smartphones eller PDA’er som nok kunne måle afstand, men som også kunne foretage målinger, som var i strid med Regel 14-3. Anvendelse var ikke tilladt, selvom man ikke gjorde brug af de ikke-tilladte målinger.
Nu står der i det nye afsnit, at en multi-funktionel enhed, såsom en smartphone eller PDA, må anvendes som en afstandsmåler, men den må ikke bruges til at bestemme eller måle andre forhold, hvor det ville være en overtrædelse af Regel 14-3.

Det vil helt sikkert glæde mange golfere.

Læs golfreglerne som PDF-fil:

Golfreglerne 2016

I 2016 vil vi undersøge om der er interesse for at arrangere én eller flere regelaftener, således at vi er godt rustede inden den nye golfsæson.

God fornøjelse med de nye regler.

Regel- og handicapudvalget

Ole Junker