• Post category:Baneudvalg
  • Post published:4. maj 2020

Tusind tak til alle de, der mødte frem på arbejdsdagen og hjalp med at få revet nedfaldne grene, kogler og blade væk fra banen og de banenære områder. I nåede meget og det hjælper vores greenkeepere med at gøre spiloplevelsen af vores bane bedre.

I skrivende stund er den spillemæssige oplevelse dog ikke helt, som vi har ønsket os. Vejrguderne har igen udfordret banen med en lang tørkeperiode endda længere end den, vi oplevede forrige sommer. Heldigvis kan man sige, kom den lige efter den vådeste februar DMI nogensinde har målt, hvor greenkeeperne dog måtte kæmpe med vand og dræn. Hertil kom sen og ret hård nattefrost adskillige dage i træk og gav græsset et vækstmæssigt knæk netop som der var kommet i gang væksten. Det betyder, at særligt vores fairways for mange steder desværre ikke er i den stand, vi kunne håbe på.

Efter forrige sommers tørke gensåede vi, som jeg tidligere har beskrevet, alle vores fairways. Desværre gav det ikke det ønskede resultat, fordi kun en meget lille del af frøene spirrede. Det skyldes uden tvivl, at der igennem mange år er opbygget et tykt lag filt. Filt er organisk materiale, der gør det meget svært for græsset at genetablere sig når det først er dødt. Filt skaber et meget iltfattigt miljø og det tager dårligt mod både vand og gødning, hvilket giver græsset dårlige vækstbetingelser. At vi færdes meget på arealerne vinteren igennem komprimerer jorden endnu mere og gør det ikke bedre. Sidste år igangsatte vi et forsøg med både propning, vertikalskæring, fjernelse af materiale og til sidst dress med sand på fairway på huler, hvilket er måden at bekæmpe filt på. Arbejdsgangen er imidlertid meget tidskrævende. Derfor afprøver vi nu en nyudviklet maskine, der samler flere af arbejdsgangene i et. Maskinen vil blive brugt som et forsøg på hul 18, hvorefter vi afventer resultaterne inden vi evt. beslutter om det er vejen frem på alle trængende områder af fairway. Arbejdsgangen kan betyde en midlertidig forringelse af fairwayarealet på hul 18. Vi håber på forståelse.

Greens er også ramt af for meget filt. Som led i den bekæmpelse er de i løbet af foråret blevet proppet og dresset med sand. Dette skulle gerne give luft og dræn til rødderne, som stimulerer væksten i græsset. Vi glæder os meget til at se resultatet, når græsset vokset helt til.

Fairway og teesteder er ligeledes blevet dybdeluftet. Effekten af dybdeluftning så vi sidste sommer, da græsset genetablerede sig hurtigst de steder, hvor hullerne var. Vi håber på samme effekt efter den seneste tørkeperiode. Sidst men ikke mindst er arealet foran green på hul 3 blevet drænet her i vinter, for at gøre arealet mindre sårbart ved større regnmængder.

Baneudvalget har modtaget en del henvendelser fra medlemmer, der ønsker at give gode råd til, hvordan personalet og baneudvalget skal løse opgaven.
Vi sætter pris på den interesse, der vises på banen og vil her kort informere om nogle af de problemstillinger, der er blevet rejst.

Først og fremmest er fairway, greens og teesteder blevet gødet. I år har vi endda købt specialgødning, der er baseret på hønsemøj, fordi det skulle give jordens mikroorganismer bedre betingelser for at nedbryde filten. Der bliver og er blevet vandet med vores vandingsanlæg i hele periode. Desværre dækker vores vandingsanlæg kun begrænsede arealer af fairways, hvorfor vi ikke har kunnet vande så meget som ønsket. Vi har godt nok to mobile vandkanoner, men det har været skønnet, at effekten vil været begrænset som følge af at der skal vandes i dagtimerne, i sol og stærk blæst.

Personalet har haft færre mandskabstimer til disposition til dette i april som følge af planlagt ferieafvikling og færre ansatte grundet covid-19-situationen. Da vi endelig besluttede at starte vandingen gik den ene kanon imidlertid i stykker. Det er tydeligt, at vores vandingsanlæg er godt slidt og trænger kraftig til en renovering.

Sidst men ikke mindst er vanding ikke gratis.
Der skal betales vandafgifter, ligesom vi har en vandkvote, vi skal holde os inden for årligt. Derfor har vi har set os nødsaget til at være tilbageholdende i den givne og usikre situation omkring covid-19 samt muligheden for endnu en tørkeperiode. Kan vi ikke vande greens og teesteder i sommermånederne vil det for alvor blive katastrofalt for banen! Heldigvis er der nu endelig kommet vand fra oven og vi håber, at der ikke kommer flere lange tørkeperioder i den nærmeste fremtid 🙂 

Peter Mosdal
Baneudvalgsformand.