Lokalregel om Lejeforbedring på fairway:
Normalt udløber perioden, hvor man med en midlertidig lokalregel kan spille med lejeforbedring, den 30. april. Vi har derfor anmeldt til DGU, at vi har behov for en forlængelse af perioden, da vores fairways mange steder endnu ikke er i en tilstand, som giver spillerne fair spil.

Greenkeeperne er i gang med at reparere og efterså banen, men det tager tid.

Læs den fulde midlertidige Lokalregel tekst om Lejeforbedring her:

https://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/


Lokalregel om Lempelse i urevne bunkere
:
Fjernelsen af riverne har efterladt bunkerne i dårlig stand. For at skabe mere fair forhold har DGU’s  Turnerings- og Regelkomité og Handicapkomitéen udarbejdet omtalte lokalregel, som behandler områder i bunkere, som ikke er revet eller ordentligt udglattet, som Areal under reparation. Udover muligheden for at spille bolden som den ligger, har spilleren via lokalreglen to lempelsesmuligheder efter Regel 16.1c. Én uden straf og én med straf.
Der kan kun tages lempelse for leje og området for det tilsigtede sving. Der kan ikke tages lempelse, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance.

Lempelse uden straf: Drop en bold (fra knæhøjde) inden for en køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse i bunkeren. Regel 16.1c(1)
Lempelse med straf: Drop en bold med 1 strafslag uden for bunkeren på flaglinjen. Regel 16.1c(2).

Se i øvrigt den meget fine forklaring og illustration i Regelbogen under Regel 16.1c.

Begge midlertidige lokalregler findes på hjemmesiden på følgende link:

https://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/

Regel- og handicapudvalget, den 1. maj 2020