Stig Helenius overtager pr. 1. april 2018 ansvaret for planlægningen og organiseringen af greenkeeperstabens opgaver.
Dette sker som led i Stigs uddannelse som greenkeeper, hvor Stig er i gang med det sidste halve år. Det betyder, at det fremadrettet bliver Stig, der får ansvaret for den daglige tilrettelæggelse og bemanding af greenkeepernes arbejdsopgaver.

Baneudvalget/Bestyrelsen