Greenkeeperne udfører en del arbejde på banen i øjeblikket. Der har dels været en del oprydningsarbejde efter stormen Bodil tidligere på året, og nu senest etablering af et run off område bag om green på hul 9.

Der er etableret to “Arealer under reparation med spilleforbud”. I forbindelse med arealerne er der naturligvis lempelse efter Regel 25-1, men i tillæg hertil gives der spillerne en yderligere mulighed, nemlig at droppe en bold i de i forbindelse med arealerne etablerede droppezoner.

Læs det midlertidige tillæg til Lokale regler her:

https://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/

eller download Tillægget til de Lokale regler direkte:

Midlertidigt tillæg til Lokale regler