• Post category:Elite
  • Post published:6. maj 2019

Målet for eliteudvalget arbejde er at generere og udvikle golftalenter i Norddjurs Golfklub, for herved at fastholde og udbygge et højt niveau blandt klubbens spillere i et attraktivt sports- og træningsmiljø.
Eliteudvalget ønsker en trup af elite/turneringsspillere, der er synlige i klubben, bidrager til klubben og deltager aktivt i klubbens arrangementer, inspirerende for unge og ældre i klubben, og som generelt er aktive og gode ambassadører for Norddjurs Golfklub, internt såvel som eksternt

For at forfølge dette mål har eliteudvalget i denne sæson lavet en række justeringer og ændringer i setup’et for træningstruppen. Klubbens ynglingespillere (18-25 år) indlemmet i truppen af elite/turneringsspillere. Dette for at fastholde og udvikle vores unge golftalenter ved at skabe et attraktivt sportsligt og socialt miljø for de unge, samt for at give større bredde til truppen af turneringsspillere. Det er også eliteudvalgets mål, at truppen af elite/turneringsspillere er synlige og fungerer som gode og aktive ambassadører i og for Norddjurs GK samt at de bidrager og deltager aktivt i klubbens arrangementer. Derfor har vi i eliteudvalget opstillet en række konkrete mål, forventninger og krav til den enkelte spillers sportslige og arbejdsmæssige bidrag. Kun de spillere der lever op til disse krav vil kunne forsætte i træningstruppen og repræsentere klubben på de forskellige turneringshold. Ændringerne er mødt meget positivt af spillerne i træningstruppen og konkurrencen om pladserne på holdet er i år skærpet og har skabt en rigtig god og engageret atmosfære, hvor indsatsen og deltagelsen på både træningsbanen og ved klubbens arrangementer er øget betragteligt siden sidste år. Sidst men ikke mindst har dette også båret frugt sportsligt, som der kan læses om i kampreferat fra Danmarksturneringen under elite nyheder.

For at forfølge målet om synlighed i klubben er alle i træningstruppen blevet bedt om at investere i trænings- og kamptøj fra Backtee, hvilket alle har indvilget i. Det er eliteudvalgets håb og ønske at vi gennem den indsats der lægges i løbet af sæsonen kan gøre os fortjent og attraktive nok til at tiltrække nogle sponsorer til næste sæson. På billedet nedenfor kan spillere og ledere, der repræsenterede klubben i de første to runder ude mod Skanderborg og Kalø ses.

Fra venstre Mathias Nygård Jensen, Henrik Rosengreen, Søren Kjeldsen, Arne Mikkelsen (holdleder), Lasse Friis (reserve), Sofus Kjemsø Jensen, Thomas Pedersen, Mads Malmmose og Peter Mosdal.

 

Er du interesseret i hvordan man bliver en del af træningstruppen for turneringsspillere, kan detaljer om krav og forventninger turneringsspillere ses under elitefanen her på hjemmesiden.

Hvis du har fået interesse i at støtte klubbens bedste turneringshold, spilles der i næste runde topkamp i Mollerup lørdag den 15. juni kl. 10.00, mens næste hjemmekamp er søndag den 16 juni mod Skanderborg med udslag kl. 8,00

 

Peter Mosdal
Eliteudvalgsformand