Den 14. april 2021 udsendte bestyrelsen et varsel om ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2021 – under forudsætning af en forventet lempelse af forsamlingsloftet pga. Corona.

Lempelse af forsamlingsloftet trækker imidlertid længere ud end forventet. Først efter 11. juni 2021 må der forsamles 100 personer indendørs.
Evt. m2- krav, krav til mundbind og evt. coronapas kendes ikke for nuværende, men vil blive meddelt senere, hvis det bliver aktuelt.
Under forudsætning af, at disse lempelser sker planmæssigt, varsles der nu ekstraordinær generalforsamling i Norddjurs golfklub

mandag den 14. juni 2021, kl. 19.30
for valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 – 2 suppleanter.

Kandidater til disse poster bedes indsende en præsentation af sig selv til sekretariatet senest 30. maj 2021.
Endelig indkaldelse og dagsorden udsendes senest 8 dage før, jfr. vedtægtens § 11.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Se referat fra bestyrelsesmødet 27. april 2021