• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:14. april 2021

Bestyrelsen er ikke længere fuldtallig med 7 bestyrelsesmedlemmer, som er bestemt i Vedtægten, efter at Lene Nordheim er udtrådt af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling i november 2020 var der ikke opstillet kandidater til valg som suppleanter. Det er derfor nu nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at vælge et nyt bestyrelsesmedlem.

Det nuværende forsamlingsloft – pga. Coronarestriktionerne – er på 5 personer indendørs og 50 personer udendørs, og forhindrer derfor afholdelse af en generalforsamling indtil videre.

Den ekstraordinære generalforsamling kan ikke afholdes elektronisk, da den mulighed ikke er bestemt i den nuværende Vedtægt.

Forsamlingsloft er gældende indtil 19. april 2021, hvorefter der forventes en lempelse – særligt for siddende forsamlinger – som vil træde i kraft den 6. maj 2021.

Under forudsætning heraf afholdes der ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2021 for valg af et nyt bestyrelsesmedlem og 1 – 2 suppleanter.

Endelig beslutning om dato og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udsendes så snart det ændrede forsamlingsloft er offentliggjort.

I mellemtiden fortsætter de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ledelsen af golfklubben efter gældende vilkår for et forretningsministerium, hvilket betyder at den daglige drift opretholdes, mens store investeringer undgås.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen