• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:20. januar 2022

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget Pro-træner og Manager Mads Malmmose Sørensens opsigelse med udgangen af februar måned 2022.
Mads har ønsket at søge nye udfordringer. Vi ønsker Mads held og lykke fremover og takker for indsatsen og samarbejdet gennem 3 år.

Den/de ledige stillinger bliver opslået snarest, så vi forhåbentlig har ansat en ny/nye medarbejder(e) pr. 1.4.2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen