Hermed erindres endnu engang om, at P-pladserne nærmest klubhuset er forbeholdt personale og bestyrelse.
Bestyrelsen beder alle medlemmer respekterer dette.

Bestyrelsen

 

p-pladser