• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:29. december 2017

Referat
Bestyrelsesmøde/Konstitueringsmøde den 27. december 2017
Deltagere: Peter Mosdal, Ruben Leonhardt, Annie Pihl, Inge-Lis Mørch, Ole Bulebanker Jensen, Rita Kirkegaard, Kjeld Skogstad Sørensen og Ulla Hjaltelin. Inge-Lis deltager som 1. suppleant foranlediget af Ole Jensens sygeorlov. 
Alle suppleanter var i øvrigt inviteret med til mødet, men det var ikke lykkedes at få kontakt med Peter Klemmensen.

Ordstyrer: Peter M. Referent: Ruben L.

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Evt:

Konstituering:
Forud for mødet, var der vedtaget en annullering af den tidligere varslede ekstraordinære generalforsamling, idet der nu var mulighed for en konstituering af bestyrelsen. 

På mødet fremlagde fungerende formand Peter Mosdal mulighederne som resulterede i følgende konstituering, der blev vedtaget med 5 ud af 7 stemmer: Formand: Inge-Lis Mørch.  Inge-Lis fungerer som formand indtil Ole Jensen vender tilbage fra sygeorlov.

Som følge af formandsvalget, trak Rita Kirkegaard sig fra bestyrelsen. Vi vil gerne takke Rita mange gange for hendes arbejde og den tid hun har være hos os i bestyrelsen.

Vi byder samtidig Ulla Hjaltelin velkommen i bestyrelsen. Ulla har gennem en lang årrække i revisionsbranchen, faglig indsigt i både økonomi og kvalitetssikring og har takket ja til posten som kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig derudover med Peter Mosdal som næstformand og honorær sekretær i bestyrelsen overtages p.t. af Ruben Leonhardt.  

 

Evt.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der trods skiltning på P-pladsen, stadig er enkelte medlemmer der ikke respekterer disse. 

Næste møde aftalt til onsdag d. 17.1.2018 kl. 18.00