Lokale: Klubben
Ordstyrer: Ellen Margrethe
Referent: Lisbeth
Deltagere: Tina, Birthe, Rita, Ellen M, Lisbeth
Afbud: Merethe (suppleant)
Forplejning: Sandwich+ lidt sødt for deltagernes egen regning.

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referatet blev godkendt.

 2. Revidering af damernes hjemmeside.
  Hjemmesiden blev opdateret og revideret i samarbejde med Ruben. ( klubbens webmaster)

 3. Drøftelse af brev som udsendes til alle damer i klubben.
  Punktet udsættes til næste møde.

 4. Opfølgning fra sidst.
  a) Hvordan går det med MobilePay?
  Tina oplyste at det økonomisk og administrativt ikke er muligt at oprette en selvstændig konto tilMobilePay. Men en løsning er at oprette en særskilt konto under Tinas konto med en selvstændig mobiltelefon på taletidskort hvor MobilePay kan benyttes til betaling for deltagere i tirsdagsturneringer. Det vil tillige fortsat være muligt at betale kontant.
  Det blev besluttet at vælge denne løsning.

  b) Orientering fra Møde med Møllebistroen
  EM og Rita har forhandlet sig frem til en pris for hovedret og dessert på 75 kr. til vores fællesspisninger hvor det så vil koste 100 kr. at deltage inkl. præmier. De øvrige tirsdage vil det koste 25 kr. at deltage

  c) Hvor langt er vi med undervisningsplaner og administrator adgang til Golfbox?
  Der vil være undervisning til hele udvalget efter den 25/2 således alle vil kunne oprette turneringer og indberette scores.

  d) Husker vi at orientere hinanden via mail?
  Det blev aftalt at mails rundsendes til alle medlemmer af dameudvalget af den som modtager dem, således alle orienteres om hvad der foregår.

  e) Hvor langt er vi med aftaler om venskabsturneringer?
  EM oplyste at der er aftalt hjemmeturnering mod Randers Golfklub til den 14/ 5 samt udeturnering mod Mollerup til den 13/8 og Randers Fjord den 12/6. Der mangler aftale med Grenå.

 5. Opstartsmøde i marts og spilstart i april, hvilke datoer?
  Opstartsmøde den 19/3 kl.19.00 og spilstart den 2/4 med turnering og fællesspisning.

 6. Spilleregler om tirsdagen.
  a) Kan man være med hvis man spiller om formiddagen?
  Dameudvalget har et forslag til et formiddagskoncept, men skal først have tilladelse fra bestyrelsen som har møde den 22/1 hvorefter vi får besked om det kan lade sig gøre.

  b) 9-huls deltagere- hvordan?
  9-hulsdeltagere er meget velkommen og kan hoppe på en bold fra hul 10.

 7. Evt. inkl. en bommert.
  EM oplyste at hun havde glemt at oplyse om en mail hun havde modtaget vedr. et arrangement, hvilket hun beklagede.


Næste møde er 26/2 kl. 16.00