Referat fra formandsmødet 6. september 2018

[gview file=”https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2018/10/Referat-fra-formandsudvalgsmødet-6_september_2018.pdf”]