Dagsorden Klubhusudvalgsmøde 9 marts 2023

Gennemgå forretningsordenen / udvalgsplanen
Fastsætte faste opgaver i hovedtræk
Projekter der ønskes / skal løses som straksopgaver i år.
Hvordan gør vi
Hvilke opgaver skal vi have ekstra mandskab til

 

Klubhusudvalgsmøde 9 marts 2023

Gennemgang af forretningsorden:

 • Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettet efter faktiske forhold.:
  Under punkt 1 / Formål mht. til at føre tilsyn: Her pålægges der ved indkøb af f.eks. rengøringsmidler og lign., at indkøberen sørger for at de leverede varer leveres med tilhørende sikkerhedskort, som opbevares i se respektive mapper i køkken og i / uden for maskinhus.

Faste opgaver:

 • Forårsrengøring af terrasse og terrassemøbler: Uge 15
  Der indkaldes via liste og golfbox medhjælpere til denne opgave. Søren indkøber algefjerner til fliser og møbler.
 • Flemming undersøger om vi har alle delene til højtryksrensning – og det undersøges med en nano behandling.
 • Krukker tilplantes (hvis temperaturen er til det) og Rododendron-bedet luges (hvis vi har brugelig flis spredes dette over en dug i bedet)

 • Skraldespandene omkring klubhuset tømmes efter behov.
 • Varmen i norddelen startes i god tid inden medlemsmødet og reguleres ned igen indtil lokalet skal i brug igen.
 • Natsænkning af temperaturen i klubhuset undersøges.
 • Svalereder tager udvalget sig af – de der er lovlige at fjerne.

Specialopgaver:

Dametoilet:

 • Føler til lys og ventilator genopsættes. En lidt morsom detalje: Det erfares at nogen sidder i bælgravende mørke på dasset og andre tænder lys og ventilator uden at kunne finde kontakten, der slukker lyset igen, når de er færdige (Hjælpen er på vej – Ole er på opgaven)

Trolleys:

 • De eksisterende gl. trolleys placeres i overdækningen ved private buggies. Disse trolleys udlånes normalt gratis til årets begyndere eller medlemmers i nødssituationer. (Dette er aftalt med Ivan fra begynderudvalget)
  De nye trolleys samles og placeres til venstre for klubhusindgangen og der laves et skilt ”Udlejning af trolley kr. 25,- – betal på Golfmore-boksen” (Annie)

Greenkeeperbygning:

 • Den skal afrenses for alger og males, så den fremstår passende til de nye vinduer og døre. (Jonny undersøger hvilket maling, der er brugt sidst, så vi kan få den rigtige maling. Der indkaldes med-malere, når der kommer lidt mere varme i luften
  Der kommer ingen stålplade bag vasken, da der med den rigtige maling kan spules bag vaskes.
  Sponsortavle nedtages og en ny monteres på klubhuset. En ny tavle er på projektplan.

Generelt i klubhuset:

 • Lys i klubhuset: Det undersøges, hvad det koster at lave rumfølere i gang- og opholdsarealer, som tænder lys og især slukker igen, når der ingen er i klubhuset (Vi har en løs aftale med Dan, som også kan lave det)
 • Der sættes opslag op om hulambassadører et sted, hvor alle kan læse det.
 • Alle opslagene på klubbens tavle opdateres med ny dato, selv om de stadig er gældende som de er.

Indløbende ad hoc opgaver:

 • Løses efterhånden, som de opstår

Pavillon: Special-projekt som ønskes løst:

 • På pavillonen er tilbygningen (formodes det) i total forrådnelse, som ikke gerne skal sprede sig til den oprindelige pavillon. (man går snart gennem gulvet). Det undersøges lige nærmere: Taget er i den forbindelse en vandsamler, hvor der ikke skal meget til, før end der siver vand ned og ødelægger resten af pavillonen.
  Forslaget er her, at man afmonterer tilbygningen og skifter den indvendige dør med den udvendige fra tilbygningen og monterer træbeklædning på den ”nye” ydervæg. Måske skal noget af sternen udskiftes.
  Inde i pavillonen afkortes rummet med en let skillevæg, hvor hylder til rengøringsartikler kan opsættes.
  Selve ”mødelokalet/turneringsrum bliver ganske vist ca. 2½ m kortere, men bortset fra, at nogle møbler / seng nok ikke kan være der, vurderer vi, at løsningen er god og acceptabel.

 

Næste møde afholdes i løbet af foråret.

Referent: Annie