Referat fra møde i Serviceudvalget 8. marts 2023 klokken 14.00

Til stede var:
Bodin Julius, Bent Thomasen, Flemming Frandsen, Hans Jørgen Grauslund, Ejner Rosengreen, Torben Grønlund Andersen og Lars Næsby.
Afbud fra Verner Helenius

  1. Status på buggies
  2. Status på boldopsamling (torsdag?)
  3. Forslag til afløsningsmodel (Det skal være ok at ringe til en afløser hvis man er forhindret)
  4. Eventuelt

Ad 1)
Bent Thomasen ønskede at dele opgaven med at efterse, passe og rengøre klubbens buggies med en anden person. Hans Jørgen Grauslund tilbød sig og de har nu aftalt hvordan de deler om opgaven.

Ad 2)
Alle tilstedeværende indvilligede i at fortsætte opgaverne som hidtil.
Verner Helenius har meddelt at han i en periode trækker sig fra opgaven. Han regner med at være tilbage igen om godt en måneds tid.
Bodin har påtaget sig opgaven at fylde diesel på bilen indtil Verner er tilbage igen.
Afløser Niels Erik Larsen har tilbudt at tage mandagsopsamlingen indtil Verner kommer tilbage. I den periode samler Lars Næsby bolde om torsdagen.

Vi fortsætter indtil palmesøndag (1. april) med boldopsamling hver anden dag. Derefter går vi over til ”sommertid” og samler hver dag. Lars sender en oversigt over opsamlingen hver anden dag til opsamlerne som SMS.

Vi oplever at medlemmerne på driving range ret hurtigt tømmer kurven med bolde. Vi opfordrer derfor til at antallet af bolde øges. Det er vores opfattelse at der stadig er bolde, som endnu ikke er taget i brug. Hermed opfordring til at Jesper følger op på det.

Flemming tilbyder at tjekke op på plasticskiverne på boldopsamleren, så vi samler så mange bolde op som muligt og at skiverne sidder ordentligt.

Vi talte om hvordan vi som boldopsamlere forholder os hvis spillere på driving range ikke respekterer at vi kører på rangen. I sådanne tilfælde har vi mulighed for med skiltet at lukke rangen helt. I de fleste tilfælde beder vi spillerne om at blive i den ene side af rangen, mens vi samler i den anden side. Ofte med den melding til spillerne, at de ikke må slå længere ud end bilen er. Altså ALDRIG ud over bilen.

Ad 3)
Afløsningen foregår uproblematisk så der er ikke brug for nytænkning. En mail eller en SMS ud til medlemmerne af udvalget. Det har indtil nu været tilstrækkeligt til hurtigt at løse et afløsningsproblem.

Ad 4)
Afløser Ulla Christiansen har også tilbudt sin hjælp. Problemet med Verners fravær blev løst med Niels Erik Larsens hjælp, så jeg takker Ulla og vender tilbage, når vi får brug for hjælp igen.

Opgavefordelingen er pt som følger:

Buggies:
Eftersyn og rengøring foretages af : Bent Thomasen og Hans Jørgen Grauslund

Boldopsamling:
Mandag: Lars Næsby (Niels Erik Larsen mens Verner er sygemeldt)
Tirsdag: Bodin Julius
Onsdag: Flemming Frandsen
Torsdag: Verner Helenius (Lars Næsby indtil Verner kommer tilbage)
Fredag: Hans Jørgen Grauslund og Poul Erik Thomsen
Lørdag: Ejner Rosengreen
Søndag: Torben Grønlund Andersen

Opsamling af grene og almindelig oprydning på banen: Ove Hedemann

Vi fortsætter med boldopsamling hver anden dag frem til lørdag den 1.4. Derefter samler vi igen hver dag.

Referent
Lars Næsby
9.3.2023