Referat dameudvalgsmøde 28. april 2021

Deltagere: Ellen-Margrethe Larsen, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Rita Kirkegaard, Merethe Bering.
Afbud: Lene Nordheim

Dagsorden:
Coronapas
Orientering om Tirsdagsdamernes aktiviteter / opslagstavlen
Eventuelt

 

Coronapas:
Den 8. juni 2021 er der aftalt venskabsturnering med Randers Fjord og Grenå golfklubber.
På grund af, at de gældende coronaregler for forsamlinger (50 personer) har udvalget besluttet at aflyse turneringen den 8. juni 2021.

Der er aftalt en venskabsturnering med Randers Golfklub i Randers den 25. maj 2021. Her er det op til Randers Golfklub, at beslutte om turneringen skal gennemføres.

Orientering om Tirsdagsdamernes aktiviteter / opslagstavlen:
Udvalget vil forsøge at gøre Tirsdagsdamernes aktiviteter mere synlige, ved at benytte opslagstavlen i klubhuset.
På hjemmesiden under Tirsdagsdameturneringer ligger omtale af Tirsdagsdamerne, ”en klub i klubben”.
Udvalget vil opdatere oplysningerne og derefter vil et print blive hængt op på opslagstavlen.
En oversigt over turneringsplanen vil også blive hængt op på opslagstavlen.

Der er lavet en reminder om månedsturneringen, som allerede er hængt op på opslagstavlen.

 

Eventuelt:
Starttidspunkt:
Der har været en del medlemmer, som har udtrykt, at starttidspunktet tirsdag morgen kl. 08.30 er meget tidligt. Derfor har udvalget besluttet at rette forespørgsel til bestyrelsen om en ændring af starttidspunktet til kl. 9.00 med start fra 1. august 2021. Ellen-Margrethe retter henvendelse til bestyrelsen.

Det foreslås, at starttidspunkter fra 1. oktober til 30. april er 09.30-10.00 og fra 1. maj til 30. september 09.00-09.30.

Scorekort:
Det besluttedes, at medlemmerne selv indberetter deres resultater i klubhuset efter månedsturneringen.
Til månedsturneringen den 4. maj tager Rita og Merethe deres I-pads med, så der er flere muligheder for at indberette scorekort.
Efter indberetning af scorekort, afleveres kortene til udvalget.

 

Referent Merethe