• Post category:Baneudvalg
  • Post published:20. november 2018

Sidste år lavede vi i baneudvalget en udviklings- og vedligeholdelsesplan for vores dejlige golfbane.
Formålet med planen er, at skabe den bedst mulige golfoplevelse på anlægget, for både medlemmer og gæster for de greenkeeper-ressourcer vi har til rådighed. I planen lægger vi vægt på 3 ting:

  1. Vi tilstræber at skabe en golfoplevelse hvor den udfordring som golfhullerne repræsenterer, er synlig, når man skal slå et slag, hvad enten det er fra teestedet eller et sted på hullet.
  2. Vi tilstræber at prioritere og fokusere greenkeepernes indsats for derigennem hæve kvaliteten af de valgte banearealer. I de seneste to sæsoner har det primært været greens der har været i fokus, men også teesteder og bunkers har fået ekstra opmærksomhed.
  3. Vi tilstræber at renovere og udvikle banen på en sådan måde, at det fremtidige vedligeholdelsesarbejde på banen bliver mindre eller at manuelt arbejde kan afløses af maskinkraft og således at græsset får de bedst mulige vækstbetingelser.

Greens

I det seneste år har forbedring af greens været prioriteret højt. Målsætningen har været at få en øget ensartethed på greens og få hastigheden op på minimum 7 fod på stimpmeteren. Greenkeeperne har målrettet arbejdet med målsætningen og i processen er maskinparken blevet udvidet med såvel en tromle, som en sprøjte samt flydende gødning til greens så det klistrede granulat gødning som vi tidligere brugte, ikke længere skaber gener for spillerne når det bruges. Det flydende gødning er dog ikke uden udfordringer, som vi pt. arbejder på at løse. Desuden er flere træer tæt på greens fjernet for at få bedre lys og vækst forhold til græsset, og for at mindske det nedfald af grene, blade m.m. der skal rives eller blæses af greens jævnligt.

I baneudvalget er vi meget tilfredse med resultaterne og der er kommet mange meget positive tilbagemeldinger om jævne, hurtige greens, der stadig er bløde nok til at tage imod. Hastigheden på greens har ved alle målinger ligget mellem 7 og 8 på stimpmeteren og ved klubmesterskaberne var hastigheden ca. 9 på stimpmeteren fra morgenstunden. Jeg kan ikke huske at greens har været bedre i klubben end i år. For fremadrettet at kunne opretholde standard på green er det målet at bevare fokus på green samt at opgradere arbejdet med at prikke og vertikalskære greens i tilstrækkeligt omfang.

Teesteder

Vi har en målsætning om at hæve kvaliteten på vores teesteder, så de faste og jævne. Vi har på flere huller haft meget store teesteder. Fremadrettet har vi derfor besluttet at gøre de klippede områder mindre, samtidig med at teestederne klippes på en måde der definerer teestedet og dermed spilleretningen bedre. På den måde bliver vedligeholdelsesarbejdet med klipning, dresning m.m. mindre og greenkeeperne får lettere ved at opretholde en bedre kvalitet på teestederne. I flere tilfælde er udfordringerne med ujævnheder f.eks. efter skadedyrsangreb, så store at vi er nødt til at reetablere teestederne. Sidst men ikke mindst har vi flere steder været nødt til at fælde træer omkring teestederne, for at få mere lys til græsset så kvaliteten af teestederne kan blive bedre. Det gælder bl.a. hul 2, 5, 7, 16

Fairways

Fairways har været meget hårdt ramt af tørken, og er derfor blevet eftersået her i efteråret. Vi håber på gode vækstbetingelser i den kommende tid, så græsset kan etablere sig hurtigt og vi forhåbentlig kan få tætte og gode fairways igen til foråret. Sidste år prikkede vi alle fairways og vi kan se det virkede positivt i forhold til bedre vækst i græsset. Derfor vil vi gerne gøre dette oftere, men da det er både koster penge at leje maskinen, samt en uge til at gøre det, vil vi indtil videre gøre det efter behov.

Bunkers

Vi har været i gang med at renovere bunkers i flere sæsoner og dette arbejde er langt fra færdig. Målet med renoveringen af bunkers er at få spilbare bunkers, hvilket vi vil tilstræbe ved at etablere et fast jævn bund med et ensartet lag sand over.

Herudover er der andre udfordringer i renoveringen. Primært vil vi gerne lave skråningerne ned mod bunkerne mindre stejle, så de i langt højere grad end i dag kan klippes af maskine i stedet for med håndkraft. Ligeledes skal de også udformes så det er lettere at komme rundt med bunker-riven, for at minimere det arbejdskrævende manuelle rivearbejde i bunkers.

Som nævnt tidligere arbejder vi med at skabe en bedre golfoplevelse, hvor man som spiller kan se flest mulige af de udfordringer, som hullet byder på. En lang række af de bunkers vi har på banen kan være svære at se på afstand. Derfor tilstræber vi også at gøre disse mere synlige når vi renoverer dem. Hertil kommer øvrige udfordringer med at få drænet nogle af de bunkers hvor der ofte står vand.

Som en sidste udfordring har vi en række bunkers, hvor rødder i bunden er et problem. Efter gennemgang med en banearkitekt har vi besluttet at disse, samt enkelte andre bunkers kan erstattes af græsbunkers. Dette vil på samme tid løse problemerne med rødder og gøre det nemmere at vedligeholde arealerne, uden at udfordringen på hullerne påvirkes nævneværdigt. Det drejer sig om greenbunkers på hul 11, 14 og 16.

Fældning af træer

Som allerede nævnt gennemgår vi årligt banen, og et af de tilbageværende temaer er tilpasning af beplantning herunder fældning og beskæring af træer. Omkring greens og teesteder fælder vi pga. lys, tilgængelighed for maskiner og for at minimere arbejdet med at fjerne kogler, agern og andre frø, blade og grene, hvilket greenkeeperne bruger rigtig meget tid på. Det samme er tilfældet ved træer på og tæt på fairways.
Desuden fælder og beskærer vi træer på hul 1,2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 og 17 pga. ovennævnte forhold, samt af hensyn til spilbarheden og hullets spildesign. Der har været en del bekymrede spørgsmål om fældning af solitære træer, hvilket har bevirket at baneudvalget foreløbig har udskudt fældningen af disse træer og i stedet ser greenkeeperne tiden an i forhold til evt. alternative løsninger.

 

Peter Mosdal Jensen

Baneudvalgsformand