• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:14. november 2018

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 29. november 2018 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
  Link til forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Peter Mosdal (modtager genvalg)
  Ruben Leonhardt (modtager genvalg)
  Ole Bulebanker (modtager genvalg)
  Ulla Hjaltelin (modtager ikke genvalg)
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Kandidater til bestyrelsen opfordres til at fremsende en personlig præsentation til sekretariat@norddjursgolf.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Link til præsentation af opstillede kandidater:
Jens Sørensen
Henning Schødt 
Maibrit Christensen

Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændring
Noter til vedtægtsændring

Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 14. november 2018 

Årsrapport 2017-2018