Norddjurs Golfklub søger en deltids golftræner og en deltids golfmanager. Med de rette kompetencer, kan stillingen besættes af én person.
Det er et krav, at golfmanageren kender golfverdenen, spiller golf eller er villig til at lære det hurtigst muligt.

For begge stillinger er din succes afhængig af, om du løbende formår at have fokus på at skabe positive oplevelser – i klubben, for medlemmer og gæster.

Klubbens motto er ”Vi samler på venskaber”, og du går i front for at fastholde det gode sociale miljø og hjælper den enkelte med at blive en del af fællesskabet.

Norddjurs Golfklub ligger midt på Djursland i smukke omgivelser – tæt ved Allingåbro og Auning. Vi råder over et 412 m2 stort moderne klubhus fra 2006 og en 27 år gammel park-/skovbane.
Banen har 18 huller og er rimelig flad, men indeholder udfordringer med træer, vand, bunkers og svære greens. Derudover en 4 hullers par-3 bane.

Klubben har en sund økonomi, en velfungerende bestyrelse og ca. 750 medlemmer.

Der er i hovedsæsonen ca. 10 medarbejdere, og du skal være indstillet på fleksible arbejdstider ift. høj-/lavsæson.

Du kan læse mere om golfklubben på vores hjemmeside www.norddjursgolf.dk og på vores Facebookside.

Som træner har du en PGA uddannelse eller lignende erfaring.

Som manager har du erfaring med ledelse, salg, markedsføring og PR.

Løn efter aftale.

Er du tilflytter, hjælper vi gerne med at finde en bolig.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes på mail til klubformand Inge-Lis Mørch, ilm@norddjursgolf.dk senest den 24. oktober 2018.

Yderligere oplysninger kan indhentes på mail på ovenstående mailadresse eller hos næstformand Peter Mosdal Jensen, tlf. 25 74 25 13.

Vi ser også gerne ansøgere fra efterlønnere/pensionister.

Med venlig hilsen

Norddjurs Golfklub
Nordkystvejen 10
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 07 00

 


Stillingsbeskrivelse for træner i Norddjurs Golfklub

Stillingen er en deltidsstilling i perioden 1.4. – 31.10. på ca. 20 timer pr. uge, fordelt på 3 eller 4 dage efter nærmere aftale.

Opgaver

Din hovedopgave er planlægning og varetagelse af undervisning af:

 • begyndere
 • sidste års begyndere
 • elite
 • juniorer
 • individuel træning af medlemmer i øvrigt

Endvidere skal du:

 • deltage i relevant udvalgsarbejde, fx eliteudvalg, begynderudvalg, baneudvalg.
 • være til rådighed i weekender ifm. elitematcher, åbent hus arrangementer mv.
 • rådgive bestyrelse, forretningsfører og greenkeeper efter behov
 • have ansvaret for drivingrange

Du får mulighed for at drive en passende størrelse proshop i samarbejde med golfklubben.

Du skal være parat til at krydse faggrænser, så alle hjælper alle, når der er behov for det.

 

Personlige kompetencer

 Du bliver en central figur i klubben og skal derfor være:

 • serviceminded, synlig, engageret og involverende i klubben og god til at kommunikere med medlemmer, frivillige, bestyrelse og kolleger.
 • kulturbærer og –udvikler og medvirke til at dyrke det gode sociale miljø, der skaber en hyggelig atmosfære og hjælper medlemmerne til at blive en del af et fællesskab
 • fleksibel med din arbejdstid ift. spidsbelastning

Faglige kompetencer

Du skal være PGA uddannet, eller have tilsvarende uddannelse/erfaring som golftræner og være bekendt med den nyeste viden indenfor træningsopbygning, -metodik og –afvikling.

Du skal være en god leder og organisator, der arbejder struktureret.


Vi tilbyder

Gode arbejdsvilkår  og frihed under ansvar i jobbet. Samarbejde med positive og engagerede kolleger, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i en velfungerende golfklub, der er i positiv udvikling.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på funktionærlignende vilkår.
Aflønning er en kombination af fast løn, som modsvarer dine erfaringer og kompetencer, samt provision af undervisning.

Du refererer til golfklubbens formand/manager.

 

Stillingsbeskrivelse for golfmanager i Norddjurs Golfklub

Stillingen er en deltidsstilling på ca. 15 timer pr uge i gennemsnit, typisk med færre ugentlige timer i vinterhalvåret og flere timer i sommerhalvåret.

Opgaver

Dine opgaver er:
Daglig ledelse af  golfklubben efter bestyrelsens retningslinjer, herunder:

 • Udviklings- og strategiarbejde i samarbejde med bestyrelsen
 • Sponsorer – salg og –pleje samt visse sponsorkontrakter
 • Markedsføring af klubben – rekruttering og fastholdelse af medlemmer
 • Companydays – salg og gennemførelse
 • Kreativ salg af klubben fx i form af samarbejdsaftaler med eksterne partnere om golfophold og andre oplevelsespakker
 • Forestå udarbejdelse af investeringsplaner, budgetter og regnskab
 • Planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af arbejdstid og -opgaver for medarbejdere og frivillige – i samarbejde med golfsekretær og chefgreenkeeper
 • Personaleledelse – herunder ansættelseskontrakter, personalemøder, MUS samtaler og APV
 • Deltage i og initiere erfamøder for personalegrupper i golfklubben
 • Forhandling og vedligeholdelse af klubbens leverandørkontrakter
 • Sikring af diverse tilladelser fra offentlige myndigheder, fx alkoholbevilling, vandindvindingstilladelse, egenkontrol Fødevarestyrelse mv.
 • Fundraising
 • Servicering af gæster og medlemmer

Flere af opgaverne løses i tæt samarbejde med golfsekretæren og øvrige ansatte.
Du skal være parat til at krydse faggrænser, så alle hjælper alle, når der er behov for det.

Endvidere skal du:

 • deltage i relevant udvalgsarbejde, fx Begynderudvalg, Sponsorudvalg, Klubhusudvalg og Formandsmøder
 • deltage i bestyrelsesmøder som sparringpartner og sekretær

 

Personlige kompetencer

Du bliver en central figur i klubben og skal derfor være:

 • serviceminded, synlig, engageret og involverende i klubben og god til at kommunikere med medlemmer, frivillige, bestyrelse og kolleger.
 • kulturbærer og –udvikler, og medvirke til at dyrke det gode sociale miljø, der skaber en hyggelig atmosfære og hjælper medlemmerne til at blive en del af et fællesskab.
 • fleksibel med din arbejdstid ift. spidsbelastning
 • omgængelig og afbalanceret, og skal kunne arbejde koncentreret og bevare overblikket – også i pressede situationer

Faglige kompetencer

 Du skal 

 • have relevant ledererfaring fx fra salg, marketing el. lignende
 • have kendskab til og erfaring med administrativt arbejde, regnskab, økonomi og IT
 • spille golf eller lære det hurtigst muligt

Vi tilbyder 

Gode arbejdsvilkår  og frihed under ansvar i jobbet. Samarbejde med positive og engagerede kolleger, bestyrelse og medlemmer i en velfungerende golfklub, der har eksisteret i 27 år og som er i positiv udvikling.

Du refererer til klubbens formand

Personalet består af :

 • en golfsekretær som bla. varetager bogholderi, reception og arrangementsafvikling
 • greenkeeperstab på 4 personer, som passer banen
 • en træner som underviser klubbens medlemmer og bistår med golfdelen af arrangementer
 • en rengøringsassistent
 • weekendmedarbejdere

Ansættelsesvilkår 

Du bliver ansat på funktionærlignende vilkår.
Du refererer til golfklubbens formand.
Ansættelse på funktionærvilkår. Løn efter forhandling.

De to stillinger kan kombineres med den rette ansøger

 

Ovenstående stillingsopslag og stillingsbeskrivelser kan downloades som PDF her