På opfordring fra medlemmer besluttede bestyrelsen for et par år siden at 3- og 4-bolde har fortrinsret i weekenderne, således: I weekends og på helligdage fra kl. 09:00 til 13:00 har 3- og 4-bolde fortrinsret på banen. Fortrinsretten indebærer, at hurtigere spillende grupper kun skal lukkes igennem, hvis bolden, der har fortrinsret, leder efter en bold, eller den taber sin plads på banen, således at der opstår et ledigt hul foran. Det betyder, at de ikke skal lukke 1- og 2- bolde igennem, hvis ikke der er et tomt hul foran dem.

Denne regel gælder stadig.

Bestyrelsen erfarer, at der i stort omfang reserveres tider til 1- og 2-bolde lørdage samt søn- og helligdage. Den kommende søndag formiddag er der således på nuværende tidspunkt reserveret 2 x 1-bold, 35 x 2-bolde og kun 12 x 3- eller 4-bolde.

Af hensyn til flowet på banen og ønsket om, at så mange som muligt kan komme ud at spille golf på det tidspunkt, der passer alle bedst – herunder også greenfeegæster – opfordrer bestyrelsen alle reserverede 1- og 2-bolde om at slå sig sammen til minimum 3-bolde, men helst 4-bolde ved at foretage rettelse i Golfbox, så der åbnes for tider til flere spillere.

Iht. Vedtægternes § 14 kan Bestyrelsen fastsætte de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

Bestyrelsen