Formandens beretning
Formand Ellen-Margrethe Larsen takkede for fremmødet og aflagde beretning, se den her.

Regnskab
Kasserer Tina Sloth Elsborg gennemgik regnskabet, som hviler i sig selv.

Valg af to medlemmer til bestyrelse og en suppleant
Ellen-Margrethe Larsen og Rita Kirkegaard ønskede ikke genvalg
I stedet valgtes Wilma Thorup og Anette Leth Rasmussen til udvalget. Lene Nordheim fortsætter som suppleant.

Evaluering af koncept
Der er delte meninger om konceptet med starttider 09.30 og 16.00 uden startliste. Det blev påpeget at de to starttider formiddag og eftermiddag har betydet, at der er to hold, hvilket går ud over det sociale i spillet. Der kommer mange om formiddagen og få om eftermiddagen. Det er træls for dem, der møder om eftermiddagen, da der er nogle som tager tidligere fri fra arbejde for at komme at spille og så er de kun 4-5 spillere. Det blev nævnt at det ville være rart med en startliste, så man kan se om der er nogle der har sat sig på.
Der blev også nævnt, at der tidligere var match hver 14. dag med spisning. I dag er der månedsmatch med spisning den 1. tirsdag i måneden, hvor der er pænt fremmøde.
Da der spilles senior om onsdagen, blev der spurgt om vi kunne spille mandag i stedet. Dette er ikke en mulighed, da der om mandagen spilles regionsgolf.

I samme forbindelse foreslog Lene Nordheim at senior kunne flyttes til torsdag, så måske flere tirsdagsdamer ville prioritere. at spille om eftermiddagen/månedsmatch. De fleste tror ikke på, at det er muligt at flytte senior til torsdag.

Evt.
Forslag om en juleturnering. Der er opbakning til en juleturnering.
Til slut fik Ellen-Margrethe og Rita overrakt en buket hver med tak for deres arbejde i udvalget.

Referent Merethe Bering