Vi har i et fantastisk smukt vejr, spillet golf og fået dejligt mad.
20 damer i højt humør har i dag spillet Texas Scramble.
Vi var delt op i 5 hold.
Vinderne blev med 84 slag: Aase Andreasen, Dorthe Hougaard, Inge-Lis Mørch og Ellen-Margrethe Larsen.
Bedste udklædning gik til (juletræet) Tina Sloth Elsborg.
Vi raflede om gaverne, som vi hver især havde med.
Alle bidrog med en festlig stemning og juleudklædning.
Rita læste højt om kvinden og manden.
Tina og Birthe havde dækket et smukt julebord.
Rita stod for Texas scrample.
Så tak til Jer som mødte frem i dag, I var alle med til at gøre dagen sjov.

Hilsen fra tirsdagsudvalget
Ellen-Margrethe Larsen