Buggy-kørsel på banen: Kun medlemmer med specialtilladelse