Deltagere: Ellen-Margrethe Larsen, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Rita Kirkegaard, Lene Nordheim, Merethe Bering

Dagsorden:

  1. Fordeling af poster i udvalg
  2. Fordeling af arbejdsopgaver
  3. Opsætning af turneringer
  4. Eventuelt

Ellen-Margrethe bød velkommen til udvalgets møde og velkommen til ny suppleant Lene Nordheim.

Udvalgets poster blev fordelt.
Formand: Ellen Margrethe Larsen
Næstformand: Rita Kirkegaard
Sekretær: Merethe Bering
Kasserer: Tina Sloth og Birthe Bang
Suppleant: Lene Nordheim


Fordeling af arbejdsopgaver

Rita foreslog følgende arbejdsfordeling:

Kontakt til venskabsklubber: Ellen-Margrethe og Lene (udvalget enige om, at det er vigtigt at det er formanden der har kontakten).

Udebanemesterskabet: Rita og Merethe Juleturnering: Tina og Birthe

Ansvarlig for køkkenhold: Birthe Arbejdsfordelingen blev vedtaget.

Vedrørende venskabsklubber: Mollerup har trukket sig som venskabsklub, så vi har nu tre venskabsklubber: Randers Fjord, Randers Golfklub og Grenå Golfklub.

Det foreslåes, at prøve en samlet turnering med deltagelse af Randers Fjord, Grenå og Norddjurs golfklubber.

Og en turnering med Randers Golfklub i Randers.

Opsætning af turneringer

Ellen-Margrethe ønsker at alle i udvalget skal kunne sætte en turnering op. Opsætning af turneringer blev gennemgået.

Udvalget skal have lavet plan over turneringsdage og månedsturnering inden formandsmødet i marts, så Ellen-Margrethe han have planen med til formandsmødet i marts.

Eventuelt

Rita har lavet skema til resultatliste. Vi kigger på skemaet til næste møde og kommer med in-put. Hjemmesiden skal opdateres. Rita har lovet at tage sig af det.

Tina vil gerne vide om vi kan smide gamle regnskaber ud. Enighed om at det må være nok at gemme et år tilbage.

Næste møde: Onsdag den 27. januar 2021 kl. 14.00