DGU’s Handicap- og Course Rating Komité har evalueret på brugen af handicapsystemet.

På basis af en spørgeskemaundersøgelse, indhentet fra golfklubbernes handicapudvalg har DGU’s Handicap- og Course Rating Komité evalueret anvendelsen af handicapsystemet i klubberne for de første ca. 9 måneder.

Det kom der ikke meget ud af. Det eneste nye er, at man nu på visse betingelser godtager EDS-runder, spillet på udenlandske baner.

Begrænsningen på maksimum 2 EDS-runder pr. kalenderuge fastholdes uændret. Ubegribeligt. I Norge, Sverige og Tyskland har man f.eks. ingen begrænsninger.
Det er vanskeligt at argumentere for, at det nye system sikrer, at danske golfspillere kommer til at ligge rigtigt i handicap, når spillere, der spiller ofte, kan løbe tør for EDS-runder allerede om tirsdagen, og derfor ikke kan blive reguleret for EDS-runder spillet på kalenderugens sidste 5 dage.

Læsestof om reglerne for EDS-spil på udenlandske baner samt Handicap- og Course Rating Komité’ens evalueringsskrivelse kan findes under menupunkt: Handicapregulering og underpunkt: EGA Handicap System 7/2013

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker