• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:14. november 2017

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 30. november 2017 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning / Ole Jensen
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Ole Jensen (modtager genvalg)
Annie Pihl (modtager genvalg)
Inge-Lis Mørch (modtager genvalg)

8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ingen forslag fra bestyrelsen.
Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 14. november 2017 

Årsrapport 2016-2017 kan ses her