• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:22. november 2017

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag, forud for generalforsamlingen:


 

Forslag om ændring af procedure ved bestilling af mad/platte ved Møllebistroen

Vi er 8-10 prs., der flere gange har talt om at ville prøve efterårsplatten fra Møllebistroen, men da den skal bestilles fredag inden kl. 13, og man ikke kan være sikker på vejret den efterfølgende søndag, har vi endnu ikke forsøgt os. Men en dejlig solskinssøndag i oktober ringede vi spontant til Møllebistroen for at bestille 8 kuverter, men fik den nedslående besked, at det skulle gå gennem kontoret eller Inge-Lis! Kontoret var lukket, Inge-Lis i udlandet, så ….der stod vi og fandt denne procedure uforståelig og helt urimelig, både overfor medlemmerne, men bestemt også overfor Møllebistroen !!  

Derfor foreslår jeg, at aftalen med Møllebistroen ændres, så man som menigt medlem selv kan ringe og bestille mad, evt. ved at oplyse sit medlemsnummer ved bestillingen.
Det kunne i øvrigt være interessant at vide, hvorfor administrationen skal involveres / belemres med bestilling af mad ?  

Forslag om tilmelding til generalforsamlingen via Golfbox

Tilmeldingen åbner samme dag, som indkaldelsen sendes ud og slutter samme aften, som generalforsamlingen afholdes, så man har mulighed for at afmelde i sidste øjeblik, om nødvendigt.

Fordelen vil være, at bestyrelsen ved, hvor mange der ca. dukker op, så stoleopsætning  og traktement kan beregnes deraf, plus 15- 20 prs. selvfølgelig. Der er jo stor forskel på 40 eller 125 deltagere, og spildt arbejde og mangel/stort overskud på forplejning er aldrig at foretrække.

 

Venlig hilsen
76-149. Kirsten Damgaard, fuldtidsmedlem