• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:13. november 2019

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 28. november 2019 kl. 19.30 i klubhuset.

Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen, se forslag her
 6. Forslag fra medlemmer, se forslag her
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Inge-Lis Mørch ønsker ikke genvalg.
  Annie Pihl modtager genvalg, se hendes præsentation her.
  Peter Klemmensen modtager genvalg, se hans præsentation her.
  Ruben Leonhardt ønsker at træde ud af bestyrelsen.
 8. Eventuelt


Kandidater til bestyrelsen
Vi har fået henvendelse fra følgende medlemmer, der har anmeldt sit kandidatur:


Se årsrapporten 2018-2019 her

 

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 13. november 2019