Sidst i oktober, afholder vi et medlemsmøde i klubhuset.

Her sættes vigtige emner på dagsordenen, – emner som I kan få uddybet og spørge ind til. 
Et oplagt emne er selvfølgelig hele personalesituationen, samt drift og udvikling af golfklubben. Regnskab og investeringer kan også være et emne, men vi lægger op til at det er jer der kommer med forslag til hvilke emner, der kunne være interessante at drøfte. 
Så, send jeres forslag på mail til bestyrelsen@norddjursgolf.dk

Mødet er fastsat til tirsdag den 30. oktober fra kl. 19.00 til 21.00 – der serveres kaffe og kage.

Af hensyn til indkøb og klargøring af lokale mv. er mødet oprettet i Golfbox.

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen