Handicapregulering

Handicapregulering for sæsonen 2018 genoptages fra lørdag den 14. april 2018

Efter den lange vinterperiode genoptages handicapregulering, da der igen kan spilles under handicapbetingelser.

Som hidtil kan indrapportering af scores foretages ved selvindtastning.

1. Indberetning af scorekort via egen PC
2. Indberetning af scorekort via Skærmterminalen på receptionsskranken.

Som en sidste mulighed kan scorekort postes i scorekortkassen i receptionsskranken til regulering.

HUSK i den forbindelse, at en betingelse for, at vi kan foretage regulering, er, at scorekortene er udfyldt korrekt, og at de er forsynet med markørens medlemsnummer og letlæselige navn i markørens underskriftsfelt. Kort forsynet med en markørunderskrift i form af en ulæselig krusedulle vil blive afvist til regulering.

Der kan indleveres maksimum tre tællende EDS-runder pr. uge (en kalenderuge går fra mandag til søndag).

Skal du have genetableret dit EGA Handicap fra et Handicap, skal du spille tre tællende runder inden for en periode på 6 uger. Herefter har du igen et EGA Handicap.

Regel- og handicapudvalget

Ole Junker