Reglen angår: Bold på green flyttet uforsætligt.

Fra den 1/1 2017 vil en ny lokal regel blive indføjet i Norddjurs Golfklubs lokale regler.

USGA og R&A har offentliggjort en ny Lokal Regel som de professionelle tours, klubber og/eller komitéer kan tage i brug fra den 1/1 2017.

R&A udtaler: “I de sidste mange år, som en del af R&A og USGA’s regelmoderniserings initiativ, har vi overvejet straffen for en bold, der uforsætligt flyttes på greenen.
Begge instanser er enige om, at det var nødvendigt at få ændret reglerne, og besluttede, at det i dette særlige tilfælde var vigtigt at handle nu, gennem en Lokal Regel, i stedet for at vente på det næste samlede sæt af revisioner af golfreglerne
.” (Kommentar: Det sker først i 2020.)

Den lokale regel har følgende ordlyd:

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

DGU har som R&A, USGA og alle større internationale tours valgt at inkludere den nye Lokale Regel i alle DGU turneringer fra 2017.

DGU anbefaler ligeledes alle danske klubber at inkludere den nye regel i deres Lokale Regler for 2017, således reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres for alt spil på banen.

DGU meddeler desuden, at indføres den Lokale Regel i klubbens Lokale Regler, som DGU har godkendt i 2016, kan dette gøres uden yderligere godkendelse fra DGU, og de udvidede Lokale Regler vil således stadig være godkendt af DGU (såfremt der ikke er foretaget yderligere ændringer).

DGU har udarbejdet en grafisk fremstilling af den Lokale Regel. Se DGU’s Infografik.

USGA har desuden fremstillet en YouTube video, som meget fint illustrerer, hvorledes regelmodifikationerne skal forstås. Thomas Pagel fra USGA Rules taler meget hurtigt, men når han når frem til at vise regelsituationerne, forstås reglerne nemt uden ord.

Se USGA’s regelvideo.

Regel- og Handicapudvalget
Ole Junker