Årsskiftet 2016/2017 nærmer sig. Dermed nærmer vi os også tidspunktet for den årlige handicaprevision, som vil finde sted umiddelbart efter årsskiftet.

Med EGA Handicapsystemet 2016-2019, der trådte i kraft pr. 1/1 2016, blev der indført nye beregningsregler for handicaprevisionen.

I det hidtidige system blev medianen af de i årets løb indrapporterede scores anvendt som udgangspunkt for statistiske beregninger af, om der var grundlag for at regulere spillerens handicap nedad eller opad, eller om handicappet kunne anses for retvisende.

Med det nye system er det stadigvæk de indrapporterede scores, der er grundlag for handicaprevisionen. Men i stedet for medianen beregner man nu et handicapinterval, som spillerens handicap med de indrapporterede scores statistisk bør ligge inden for.

Det er min vurdering, at de statistiske beregninger nu er lidt mere komplicerede end tidligere.
Jeg vil dog ikke nærmere kommentere beregningerne, men i stedet for henvise til nedennævnte dokument fra DGU, som grundigt forklarer de nye regler og beregninger.

Læs dokumentet, der er på 7 sider i en PDF-fil: Handicaprevisionen forklaret

Nu er der lidt læsning at fordrive juledagene med. Rigtig god fornøjelse!

Regel- og Handicapudvalget

Ole Junker