For et tillæg på 900,00 kr til dit normale kontingent som fuldtidsmedlem af din golfklub, kan du være med i XL-Golf, der er en aftale mellem golfklubberne Hammel, , Kalø, Norddjurs, Randers, Tange Sø og Viborg, samt Tullamore Golf Klub da de er fusioneret med Ikast, der nu hedder Ikast Tullamore Golf Club

Som medlem af XL-Golf, kan du frit spille lige så mange runder du har lyst til på de nævnte baner. Dit medlemskab gælder hele kalenderåret.
Der udleveres ikke noget bagmærke, da alle XL-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.


Vilkår gældende for ordningen.

Alene fuldgyldige medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.
Du kan uden begrænsninger spille på de involverede golfklubbers golfbaner som greenfee spiller med de rettigheder og pligter en greenfee spiller har.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne.
De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et XL-medlemskab.

Arrangementer.
Når du deltager i specielle arrangementer, som f.eks. Company Days eller Klub i Klubben ”pakkeløsninger”, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af Fritspilsordningen i forbindelse med sådanne arrangementer med mindre det er udtrykkeligt aftalt med klubben.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under XL-ordningen, indføres en karenstid på 3 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt XL-ordningen i den nye klub.

Som XL-medlem skal du:
Bestille din tid på GolfBox – HUSK at bekræfte din tid!

 
Bestil medlemskab af XL-Golf:

Du kan tilmelde dig ved at sende dit Fulde Navn samt DGU-nummer i en bindende mail til sekretariat@norddjursgolf.dk

Ønsker du at give et medlemskab som gave til en du holder af, er dette også muligt.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. Tlf.: 86 48 07 44

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen